Lidt om Hatha Yoga

Min undervisning tager sit udgangspunkt fra den klassiske Hatha yoga og herunder kan du læse en kort beskrivelse af, hvad Hatha yoga er, hvad det indebærer og grundlaget for min undervisning.


"Den som trækker vejret- lever længere"

indisk ordsprog

Kort definition af Hatha Yoga

Hatha yoga kan oversættes med "kraftfuld yoga", hvor beherskelse af den fysiske krop, opnås via de fysiske øvelser på sanskrit (oldindisk), kaldet for, Asana. Her strækkes, styrkes og smidiggøres kroppen. Det kan være små øvelser for hver en lille kropsdel, eller det kan være store og mere statiske stillinger. Via forskellige øvelser, kaldet for Kriya, renses kroppen og via øvelser, kaldet for Bandha og Mudra, bindes og ledes fysisk og psykisk energi rundt i kroppen, med det formål, at skabe bedre balance mellem krop og sind. Asana, Bandha og Mudra er tæt forbundet med Pranayama, bevidst beherskelse og kontrol af åndedrættet. Øvelser, der skal styre og kontrollere de ovenstående energier.


Hatha yoga og min undervisning

I Hatha yoga og i min undervisning, vil du møde de forskellige fysiske stillinger. Der begyndes med mindre øvelser og stillinger, der har til formål at løsne, strække og opvarme kroppen til de større stillinger, som følger efter. Det kan være liggende, siddende og stående stillinger/øvelser, hvor fokus vil være forskellige steder på og i kroppen. Det kan være øvelser, der strækker og smidiggøre rygsøjlen, strækker stramme haser bag på benene, træner balancen og hermed også koncentrationsevnen. Det kan være øvelser der stimulerer og masserer de indre organer, forbedre din fordøjelse, skaber bedre flow i dine energier i kroppen, styrker og renser chakra m.m.

Alle stillinger og øvelser udføres i takt og i tæt samspil med dit åndedræt, for at opnå mest mulig nærvær for krop, sind og åndedræt i øjeblikket.

Åndedrættet

Kernen/essensen i yogapraksis er åndedrættet, opmærksomhed på åndedrættet, åndedrættet og bevægelsen.

Så du vil møde mange åndedrætsøvelser, hvor formålet er, at skabe større bevidsthed om dit åndedræt. Idet øjeblik du kan betragte, se dit åndedræt lidt på afstand eller udefra, bliver du i stand til at opdage/se, hvordan du trækker vejret, men du får også indsigt i og lærer , hvordan du kan ændre, optimere og forandre dit åndedræt. Du skaber et nærvær til det som er lige nu, og det der befinder sig dybest inde i dig, det man kunne kalde din essens, din inderste kerne.

Det at trække vejret, er kroppens vigtigste funktion og redskabet til et godt helbred. Dårlige vaner, sindstilstande, kropsholdning-/bevidsthed kan have negativ indflydelse på åndedrættet, som kan resultere i blandt andet spændte muskler og stive led, luftvejssygdomme, dårlig søvn m.m. Så når vi træner og optimerer vores åndedræt, arbejder med de fysiske stillinger, opnår vi generelt et bedre helbred fysisk, men i høj grad også mentalt.


Meditation

I Hatha Yoga er der fokus på at stilne sindet, skabe ro og lukke ned for den evige strøm af tanker, for hermed at skabe en bedre balance mellem kroppen og sindet, en enhed.

Meditation, kaldet Dhyana, er et redskab, der eksempelvis, kan bruges til at få mere ro i en stresset hverdag, opnå større bevidsthed og større mental balance, øget energi, styrke/ træne, det at kunne være i nuet, ja, og mange andre ting.

I min undervisning vil der ofte være indlagt tid til meditation.


Afspænding

Sidst i programmet, afsluttes der med en afspænding, som anses for at være den vigtigste del i yoga undervisningen. For det er her, at kroppen kan opnå sit fulde udbytte af alle de fysiske øvelser, her at kroppen kan restituere, lagre øvelserne og få lov til at spænde hver en muskel af. Udover, at kroppen hviler, vil du mentalt, med hjælp fra min stemme, foretage en gennemgang af kroppen fra top til top, så hver en lille del af kroppen, kan få lov til at give slip og løsne eventuelle spændinger. Der vil være korte afspændinger imellem de foreskellige serier af øvelser, en længere afspænding til sidst og af og til også en lang afspænding, kaldet for Yoga Nidra.


0