Eksamineret Yogalærer Christina Høien


"Når du respekterer, anerkender og totalt accepterer din nuværende virkelighed - hvor du er, hvem du er, hvad du gør lige nu - når du helt og fuldt ud accepterer det, du har, er du taknemmelig for det, der er, taknemmelig for væren.

Taknemmelig for det nuværende øjeblik og livets fylde er nu sand rigdom. Den kan ikke komme i fremtiden. Og med tiden viser den rigdom sig så for dig på forskellige måder."

Eckhart Tolle, "Nuets Kraft"

Dansk Yoga lærer

Jeg har taget min yogauddannelse fra Dansk yoga i Valby tilbage i 2014.

Dansk Yoga uddannelse har eksisteret i mange år og er en af de grundige og længste yogauddannelser i Danmark på ialt 830 undervisningstimer. En uddannelse, der både indeholder grundlæggende viden om den klassiske Hatha yoga, indvielse i andre yogaretninger, undervisning i anatomi og fysiologi, yogafilosofi, meditation, afspændingsøvelser .

Grundig viden, hvor vi også som yogalærer rustes til at undervise i hensynstagende yoga. Vi trænes i at tilpasse de klassiske stillinger og øvelserne til den enkelte elev, i forhold til de forskellige fysiske hindringer, som vi hver især bringer med os i livet.

Jeg deltager løbende i kurser i Dansk Yoga forenings regi.

Restorativ Yoga lærer

Jeg har en kortere efteruddannelse i Restorativ Yoga, undervist af Sussie Jensen. Sussie har undervist i Restorativ yoga i mange år og har selv taget sin uddannelse i Restorativ yoga hos Judith Lassiter i London.


Kommende Yoga Terapeut.

Svastha Yoga Terapi v. Dr. Ganesh Mohan og Dr. Günther Niessen.

"Svastha" på sanskrit betyder; sundhed og balance.

For tiden er jeg ved at tage en international uddannelse i Svastha Yoga Therapy, bygget på Krishnamacharyas yogalære og praksis. En terapeutiske uddannelse, som spænder over 7 moduler (300 timer á 5 dages varighed), specielt designet til yogalærer. Her arbejder og tilrettelægger vi yogaforløb/praksis udfra et holistisk billede af eleven/klienten, så den enkelte får hjælp til selvhjælp. Undervisningen/terapien tager udgangspunkt i den traditionelle klassiske yogalære, ayurvediske principper og den moderne medicin. På uddannelsen gennemgås specifikke retningslinjer og forskellige behandlings principper, så underviseren styrkes, bliver bedre til at kunne undervise elever med forskellige handicap/ fysiske og psykiske problematikker, særligt minded på En- til- en sessioner, men også små hensynstagende hold.

Jeg mangler p.t 3 moduler fra at være færdig.


Pædagog

Jeg er uddannet pædagog og har en bred pædagogisk viden med mange års erfaring bag mig, både indenfor daginstitutions- /fritidsområdet og indenfor det special området. Indenfor de sidste 16 år, har jeg arbejdet med unge/voksne fysisk og psykisk udviklinghæmmet, de sidste 14 år på Marjatta I Tappernøje.

Jeg har derfor en god solid pædagogisk ballast med i rygsækken.


Min yoga, henvender sig til alle, der har lyst til at mærke og udforske yogaens fantastiske virkninger, hvad enten du er nybegynder, eller har tidligere kendskab til yoga.

Jeg lægger stor vægt på, at inddrage så mange lag af yogaen og dens iboende filosofi, i håb om, at mine elever får en mere fuldendt oplevelse af yogaens mange sider. I håb om at eleven kan mærke, opleve at krop, sind og åndedræt forenes og taler bedre sammen.